obory působnosti

info@neuran.eu
Kde Vám můžeme pomoci?

Díky široké síti spolupracujících organizací jsme schopni Vám zajistit i další služby. Ať už je Váš požadavek jakýkoliv, neváhejte se na nás obrátit.

01

Kvalita

V oblasti kvality máme široký záběr od kvality dodavatelů přes výrobní kvality až po zajišťování kvality u zákazníků. Provádíme audity a jsme schopni připravit Vás na certifikaci.

02

Výroba

Naše činnosti ve výrobě se dají rozdělit do dvou skupin jednou z nich je rozšiřování výroby formou montáže
a náběhu nových zařízení nebo stěhováním existujících zařízení z jiných lokalit. Druhým směrem je optimalizace výrobního procesu kam patří snižování zmetkovitosti, zvyšování produktivity, zavádění štíhlé výroby a další.

03

Logistika

I v oboru logistiky se pohybujeme v poměrně širokém spektru, zabýváme se skladováním, zásobováním výroby i dopravou..

04

Procurement

V této oblasti se pohybujeme od nákupu jednotlivých zařízení až po zajišťování kompletního procurementu při realizaci technologických celků.

Translate »