služby

info@neuran.eu

co je interim management?

Ve zkratce se jedná o dočasné přidělení vedoucího pracovníka do organizace, za účelem řešení urgentní situace. Ať už se jedná o krizové řízení, dočasné překlenutí výpadku manažerského zdroje, nebo nedostatek kapacit či zkušeností pro konkrétní projekt, úkolem interim managera je zastoupit v organizaci tuto funkci na určitý časový úsek s plnou zodpovědností.
Interim manageři mají mnohaleté zkušenosti v oboru z vícero společností, tomu odpovídá i rychlost zapracování jeho a know-how. 

Kdy je vhodné najmout interim manažera?

Potřeba specifického know-how pro konkrétní projekt
Realizace projektu, kdy se nepočítá s vypsáním nové pozice, ale stávající tým je vytížen
Dočasné zastoupení klíčového vedoucího pracovníka
Nestranný pohled
Menším/středním firmám nabízí možnost najmout si odborníka z větší organizace

Projekty

01.

Pro Vaše rozvojové, inovační či zlepšovací projekty Vám po dobu trvání projektu poskytneme projektové vedoucí a další specialisty do Vašich projektových týmů nebo Vám dodáme celý projekt.

technická pomoc

02.

Na přechodnou dobu (např. dlouhodobé stáže, perioda náboru a zácviku nových zaměstnanců, mateřská dovolená, atd.) doplníme Vaše pracovní týmy našimi spolupracovníky.

outsourcing

03.

Převezmeme odpovědnost za některou z Vašich činností nebo útvarů.

školení

04.

Provádíme školení v oblasti nástrojů řízení kvality a v oblasti “soft skills” (prezentační dovednosti, komunikace,..)

poradenství

05.

Tuto službu zajišťují naši nejzkušenější specialisté. Jedná se o řešení takových problémů a situací, na které naši zákazníci nemají dostatek vlastních odborníků. Dále pak v rámci této služby nabízíme odbornou pomoc při vytváření podnikových strategií a plánování rozsáhlých projektů, organizaci výběrových řízení, vypracování technické i obchodní zadávací dokumentace, vyhodnocování nabídek a navazující příprava kontraktů a kontraktační jednání.

proč si nás vybrat

Nejrychlejší způsob vyhledání vhodného manažera s patřičnou úrovní zkušeností a znalostí

Translate »